provincie Limburg.be

Pop in Limburg

Hoe werkt Pop in Limburg?

Met de partners van het platform Pop in Limburg legt de provincie jaarlijks in januari in een samenwerkingsovereenkomst een aantal afspraken vast. Aan deze overeenkomst is een heus actieplan gekoppeld waarin Pop in Limburg haar belangrijkste initiatieven voor het komende jaar vastlegt. In de loop van dat jaar komt het platform minstens viermaal in vergadering samen om gezamenlijke projecten te sturen en nieuwe plannen te bespreken.
Maar het popplatform is daarom nog geen select gezelschap. Zo werkt PiL voor de realisatie van bijzondere popprojecten meer dan eens samen met organisaties die geen deel uitmaken van het platform.

Wat doet Pop in Limburg?

Het platform Pop in Limburg richt zich tot de popmuzikant, de organisator van popconcerten, de concertganger, de liefhebber van popmuziek in 't algemeen. De initiatieven hebben betrekking op de programmering van popconcerten, de realisatie van producties van en met Limburgse popartiesten, de subsidiëring van uitzonderlijke popprojecten, de promotie van Limburgse popmuziek én van het popconcertaanbod in Limburg.

Het platform heeft vooral oog voor de leemtes in het Limburgse popcircuit. De projecten van Pop in Limburg zijn dan ook steeds complementair aan het al aanwezige aanbod.

Heel belangrijk in de huidige werking van Pop in Limburg is gebundelde communicatie over het Limburgse popaanbod. Een eenduidige promotie vanuit het label Pop in Limburg versterkt het profiel van Limburg als dynamische popprovincie. Vandaar onder meer deze overkoepelende popsite popinlimburg.be, maar ook affichecampagnes in en buiten Limburg, advertenties in Belgische en euregionale media, diverse publieksacties, enzovoort.

Partners

PiL ging van start in juni 2001 en bundelt momenteel 7 Limburgse cultuurinstellingen die op regelmatige basis popmuziek programmeren en projecten rond popcultuur ontwikkelen. De huidige partners van Pop in Limburg zijn: Muziekodroom Hasselt, Kunstencentrum BELGIE Hasselt, cultuurcentrum Hasselt, Muze Heusden-Zolder, De Velinx Tongeren, C-mine cultuurcentrum Genk en Cultuurplatform.

Omdat Pop in Limburg tot in 2005 gehuisvest was in het Provinciaal Centrum voor Muziek Casino Beringen vonden PiL-concerten toen plaats onder het label Casino Royal.

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning